Her kan jeg hjælpe

Psykoterapi hos mig er en “talekur” (talking cure) – en behandlingsform der bygger pÃ¥ samtale. Samtalen er en proces, hvor du og jeg lærer hinanden at kende, og hvor vi undersøger problemer sammen – ser pÃ¥ dem fra nye vinkler og pÃ¥ den mÃ¥de kan du fÃ¥ det lettere.
Mit menneskesyn er anerkendende og rummeligt.

Situationer, hvor jeg kan hjælpe

Du er pårørende til et menneske, der er psykisk syg eller misbruger af den ene eller anden art

Som pÃ¥rørende har du brug for støtte og hjælp til selv af fÃ¥ et liv. Hvis ikke du trives, kan du heller ikke være noget for den “ramte”. Fokus pÃ¥ den syge er altoverskyggende. Alt for ofte glemmer man de pÃ¥rørendes trivsel, selvom man pointerer, at det personlige netværk for den syge er en vigtig del af processen hen mod helbredelse. Læs mere om hjælp til pÃ¥rørende her –>

Familien fungerer dårligt

Du er mÃ¥ske del af en sammenbragt familie – egne børn, ægtefællens børn eller fælles børn. Det kan være meget svært at fÃ¥ en sammenbragt familie til at harmonere, sÃ¥ alle føler sig en del af fællesskabet. Læs mere om hjælp til sammenbragte familier her –>

Dit parforhold halter

Travlhed, trivialitet, utroskab eller andet kan bringe parforholdet ud af kurs. I magter mÃ¥ske ikke at anerkende hinanden – men fortsætter med at fastholde jeres positioner til trods for den personlige og relationelle smerte det indebærer. Læs mere om parterapi her –>

Du er adopteret eller forældre til et adoptivbarn

Situationen er ganske særlig. Som udgangspunkt har adoptivbarn og adoptivforældre ingenting til fælles, udover at adoptivbarnet mangler en far og mor, og adoptivforældrene ønsker et barn. I dette tilfældige match kan mange ting gÃ¥ godt – men omvendt kan mange ting ogsÃ¥ gÃ¥ galt. Læs mere om udfordringer og problemer for adoptivbørn og adoptivforældre –>

Du trives dårligt på arbejdspladsen

Er slÃ¥et ud af kurs pga. stress og kan ikke overskue dit arbejde. Du er blevet/bliver mobbet og har et vanskeligt forhold til dine kolleger. Du oplever, at din chef er arrogant og uinteresseret i dig som menneske. Du havner tit i konflikter, fordi du ikke har lært at løse problemerne pÃ¥ en hensigtsmæssig mÃ¥de. FÃ¥ hjælp til at løse dine trivselsproblemer pÃ¥ arbejdspladsen her –>

Du er pårørende til en med kritisk sygdom eller demens – eller du har selv en alvorlig sygdom

Der bliver vendt op og ned pÃ¥ din hverdag – du skal lære at leve med din nye situation. Læs mere her –>

Skilsmisse

Alle burde gÃ¥ i terapi, hvis der er tale om skilsmisse. Det er vigtigt at man kan sige et ordentligt farvel. Hvis man har levet sammen i lang tid, kan man ikke bare forlade sin ægtefælle uden videre. Man mÃ¥ igennem en proces – prøve at bevare respekten for hinanden – ogsÃ¥ for evt. børns skyld. Læs mere om skilsmisse og hjælp via terapi her –>

Tab eller traume

Du har mistet din mand/kone eller et andet menneske, der stod dig nært. Eller du har været udsat for en ulykke. I sådanne situationer har du brug for et medmenneske, der kan lytte
og støtte dig i din sorg. Mere om hjælp i forbindelse med sorg og personlige traumer her –>

Forældre til et barn med ADHD eller relaterede “handicaps”

At bo i familie med et menneske med ADHD influerer pÃ¥ alle familiemedlemmer. Hvis hverdagen ikke er indrettet pÃ¥ barnet/personen med ADHD’s præmisser, kan det blive uudholdeligt for alle. Graden af ADHD svinger meget – nogle kan fungere nogenlunde normalt, hvis hverdagen er struktureret og forudsigelig – andre kan være så handicappede, at de mÃ¥ bo udenfor hjemmet. I alle tilfælde kræver det sit at være pÃ¥rørende til en med ADHD – og man har brug for den støtte og indlevelse, man kan fÃ¥ i terapi. Læs mere om hjælp til forældre til børn med ADHD her –>